Datum objave: 10.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: D010001 ASISTENT M/Ž (ekonomika in management v upravi)

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas, za določen čas, za nadomeščanje začasno odsotne delavke. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (bolonjski ali prejšnji) praviloma družboslovne smeri (zaželena ekonomska smer);
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani: asistent za področje ekonomika in management v upravi oz. sorodno habilitacijsko področje.

Ostala znanja in sposobnosti:
- znanje za uporabo računalniških orodij,
- retorične sposobnosti,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
- tekoče znanje slovenskega jezika,
- tekoče znanje angleškega jezika.

Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih s področja ekonomije in ekonomike,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati prijave pošljejo na el. naslov: , do vključno 31. 5. 2018.
Kandidati naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi, potrdilo o povprečni oceni vseh izpitov vseh letnikov, brez ocene diplome in potrdilo o znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Mateja D. Murgelj, tel. št.: 01 5805 560, e-naslov: .