Datum objave: 15.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (II) – za glavno pisarno

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017936
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta vodstvenih delovnih izkušenj na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom
- strokovni izpit za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom
- strokovni izpit iz upravnega poslovanja
- zaželeno poznavanje dela z dokumentnimi sistemi za podporo e-poslovanju
- aktivno znanje angleškega jezika
- samostojnost pri delu, natančnost in odgovornost
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti in pripravljenost na timsko delo
- pripravljenost za dodatno usposabljanje

Opis dela in nalog:
- razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov univerze ali članice
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- oblikuje zapisnike
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- pripravlja in usklajuje načrt klasifikacijskih znakov,
- odgovarja za pravilnost vodenja evidenc o zadevah, dosjejih, dokumentih,
- daje podbude za optimizacijo procesov na svojem delovnem področju,
- pripravlja dokumente za vodstvo, nadrejene in organe UL/članic,
- spremlja zakonodajo na svojem delovnem področju ter svetuje ter daje splošne informacije s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva,
- skrbi za ohranjanje veljavnosti strokovnega izpit za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom med zaposlitvijo, skladno z zakonodajo,
- koordinira naročanje pisarniškega materiala,
- koordinira postopke uporabe suhega žiga,
- sodeluje z drugimi službami.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

Rok za prijavo:  15. 5. 2018 – 31. 5. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.
Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.