Datum objave: 14.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC V - 0, M/Ž v Študentskem referatu

Šifra DM: J015038 – STROKOVNI DELAVEC V - 0
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J015038,
Tarifni razred: V,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Poskusno delo: 2 meseca

Pogoji za opravljanje dela:
• srednja strokovna izobrazba administrativne, upravne ali druge družboslovne smeri
• srednja splošna izobrazba administrativne, upravne ali druge družboslovne smeri
• komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov, 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
• opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
• opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
• spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
• vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja
• priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv in dokumentacije
• arhiviranje dokumentacije
• obveščanje in informiranje
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje
Podrobnejši opis:
• informacijsko svetovalno delo s študenti
• administrativno vodenje dodiplomskega, podiplomskega študija, specializacij
• priprava in oblikovanje seznama predavanj članice in oblikovanje drugih gradiv za študente

Datum objave: 14.05.2018

Rok za prijavo: 10 dni, od 14.05.2018 do vključno 24.05.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6,
1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik,
Telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: