Datum objave: 16.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo

Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: H017004
Trajanje zaposlitve: za določen čas – 7 mesecev (od 1.6.2018 do 31.12.2018)
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.6.2018
Delovne izkušnje:  6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  s področja fizike ali s področja metalurgije in materialov
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja fizika ali s področja metalurgije in materialov
Veljaven habilitacijski naziv:   /
Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost,
- sposobnost za timsko delo,
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje tujega jezika,
- uporaba računalniških orodij,
- specifična znanja na področju fizike trde snovi,
- računalniška znanost o materialih,
- atomistične simulacije,
- ++, Python.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo vezano na raziskovalni projekt Štore Steel
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni do  22.5.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39
e-pošta: