Datum objave: 21.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za pravnoekonomske znanosti

- ASISTENT v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)
-  1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2019;
- čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2018 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ekonomske analize prava, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani ekonomist ali magister ekonomije (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne ali ekonomske smeri ali doktorat znanosti pravne ali ekonomske smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ekonomske smeri ali univerzitetnega programa ekonomske smeri, poleg zahtevane ekonomske izobrazbe se priporoča tudi izobrazba na pravnem področju;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje ekonomske analize prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za ekonomsko analizo prava v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena študija ekonomije vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju ekonomije vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil)
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na Katedri za pravnoekonomske znanosti,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 30. maja 2018

Kandidati naj posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o doseženi povprečni oceni ipd. na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: