Datum objave: 22.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC  -  m/ž

- na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
- šifra del. mesta: H019007,
- za določen čas 2 meseca, s krajšim delovnim časom v obsegu 80% (32 ur tedensko)
- predvidena zaposlitev od 1.6.2018 do 31.7.2018

 2. Pogoji za opravljanje dela:
- Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja tekstilstva
- Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje tekstilstvo
- Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, retorične sposobnosti,

3. Kratek opis dela in nalog:  
- znanstvenoraziskovalno delo na projektih z industrijo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  3 dni, do 25.5.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar,
tel. 01 / 200 32 39, 
e-pošta: