Datum objave: 07.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA ARHEOLOGIJO
v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko
in poskusnim delom 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja arheologije, lahko pa poleg tega tudi magisterij znanosti s področja arheologije ali doktorat znanosti s področja arheologije,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje arheologije
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje arheologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
- tekoče znanje slovenščine in vsaj enega svetovnega jezika,
- reference s področja arheološke metodologije,
- terenske in laboratorijske delovne izkušnje
- vozniško dovoljenje B kategorije
- znanje za uporabo računalniških programov
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti, sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  15. 6. 2018.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2018.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail :