Datum objave: 11.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (J017101)

v Referatu za študijske zadeve,
s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne ali druge ustrezne smeri
- poznavanje predpisov s področja študijskih zadev
- 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih
- aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- administrativno delo povezano z organiziranjem in izvajanjem študija na I. in II. stopnji,
- izvedba vpisa študentov na dodiplomski študij,
- priprava in skrb za izvajanje študijskih redov,
- vodenje evidence o študentih, vodenje evidence o izpitnih prijavah in opravljenih izpitih,
- izdajanje dokumentov in potrdil,  
- organizacija podelitve diplom, izvajanje administrativnih postopkov v zvezi z zagovorom diplomskih nalog, pisanje prilog k diplomam,
- organizacija ekskurzij – obveščanje učiteljev in študentov,
- izdajanje računov za dodiplomski in podiplomski študij 
- preverjanje  izpolnjevanja pogojev za vpis v  višji letnik oz. ponovni vpis
- sodelovanje pri izdelava napovedi študijskih programov, seznama predavanj, urnikov in oblikovanje drugih gradiv za študente za dodiplomski študij,
- pomoč pri pripravi gradiva in tajniška opravila za komisijo za študijske zadeve, senat in študijski odbor oddelka za gradbeništvo,
- spremljanje študijskega uspeha, analize in pisanje poročil, posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij.

Datum objave: 11. 6. 2018, rok za prijavo: 10 dni, do 21. 6. 2018

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana,
email: