Datum objave: 11.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: VODJA REFERATA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE (J017932)
 
s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:
o visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, organizacijske  ali druge ustrezne smeri
o magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  družboslovne, organizacijske  ali druge ustrezne smeri
o aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
o 3 leta delovnih izkušenj

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na primerljivih delovnih mestih.

Krajši opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- priprava najave izvajanja študijskih programov, izdelava urnikov
- izvršuje sklepe organov univerze
- posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij
- izvedba študentskih anket
- koordinacija in delo pri informacijskem sistemu VIS
- nadzor nad izvajanjem pouka, spremljanje študijskega uspeha,

Datum objave na : 11. 6. 2018, rok za prijavo: 10 dni, do 21. 6. 2018

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana,
email: