Datum objave: 11.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT – M/Ž

2. Šifra DM: D010001
3. Tarifni razred: VII/2 oz. VIII oz. IX
4. Šifra naziva: 3 oz. 2 oz. 1
5. Naziv: asistent (v vseh treh nazivih)

6. Število razpisanih delovnih mest:  1

7. Pogoji za zasedbo delovnega mesta
a. zahtevana izobrazba:  7. oz. 8/1. oz. 8/2. raven izobrazbe farmacevtske, klinično-biokemijske, kemijske, biokemijske ali druge ustrezne smeri
b. veljaven habilitacijski naziv: asistent (ali višji naziv) za področja: farmacevtska tehnologija ali farmacevtska tehnologija in biofarmacija ali farmacevtska nanotehnologija ali kozmetologija;
c. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, znanja za uporabo računalniških orodij, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov);
d. poskusno delo: 3 mesece

8.  Kratek opis dela in nalog: 
- Vodenje teoretičnih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
- aktivno znanstveno-raziskovalo delo (načrtovanje in izvedba raziskav ter publikacija rezultatov),
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote,
- nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme,
- opravljanje drugih nalog.

9.   Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

10. Rok za prijavo: do 15.6.2018; PODALJŠANJE ROKA ZA PRIJAVO DO 30. 6. 2018 

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:

Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

11.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Zdenka Gantar
Telefonska številka: 4769-505
E-mail: