Datum objave: 12.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  VII/2-3 (M/Ž)
ZA PODROČJE EKONOMIJE IN MANAGEMENTA V PROMETU

Šifra DM D 010001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri ali magistrska izobrazba s področja ekonomije 
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Ekonomike transporta oz. izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,
- zaposlitev za določen čas, enega leta za polni delovni čas s predvidenim pričetkom 01.09.2018,
- tekoče znanje angleškega jezika, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)
• osnovno raziskovalno in strokovno delo

4. Rok za prijavo: 17 delovne dni; od 12.6.2018 do vključno 29.06.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili izpolnjevanju pogojev, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

5. Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: