Datum objave: 12.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  m/ž za področje PROMETNE TEHNOLOGIJE in TRANSPORTNE LOGISTIKE
Šifra DM D010001

2. Pogoji za opravljanje dela 
- Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke s področja prometne tehnologije in transportne logistike,
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Prometne tehnologije in Transportne logistike, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,
- zaposlitev za določen čas enega leta za polni delovni čas, od 01.09.2018,
- tekoče znanje angleškega jezika, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

3. Kratek opis dela in nalog: 
• priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Datum objave: 12. 6. 2018

5. Rok za prijavo: 17 dni; 12.06.2018 do vključno 29.06.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

6. Kontaktna oseba na članici: 
Zmaga Uršič, univ.dipl. org. dela
05 67 67 221
E- mail: