Datum objave: 14.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  do 21. 06. 2018)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

1. Razpisano delovno mesto: VODJA REFERATA ZA ŠTUDIJE 1. IN 2. STOPNJE

Šifra DM: J017932  (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: vodja enote/področja II (z do 5 zaposlenimi)
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo:3 mesece
Delovne izkušnje: 3 leta

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja)  družboslovne, organizacijske  ali druge ustrezne smeri
• magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) družboslovne, organizacijske ali druge ustrezne smeri
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• vodstvene in organizacijske sposobnosti
• poznavanje predpisov področja
• komunikativnost
• znanja za uporabo računalniških programov
• aktivno znanje  vsak enega tujega jezika
• tri leta delovnih izkušenj

Prednost pri izbir bodo imeli kandidati z izkušnjami na primerljivih delovnih mestih.

3. Opis dela in nalog:
• organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
• nadzira in koordinira dela drugih delavcev
• pripravlja dokumente delovnega področja  ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
• nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
• skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
• skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
• informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
• sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
• izvršuje sklepe organov univerze
• opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
• organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti
• nadzira in koordinira dela sodelavca centralnega referata ter referatov oddelkov
• sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotam
• informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
• izvršuje sklepe organov univerze
• posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij
• izvedba postopka vpisa študentov
• izvedba študentskih anket
• koordinacija in delo v informacijskem sistemu VIS
• nadzor nad izvajanjem študijskega procesa.

4. Rok za prijavo: od 14.06.2018   do vključno 21. 06. 2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dr. Karla Šturm
Telefonska številka: 01 320 3021
e-mail: