Datum objave: 15.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(do 28.06. 2018)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 
na Katedri za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov

Šifra DM: J037003 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: tehniški sodelavec  VII/1
Tarifni razred: 27
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas do 30.06.2019 z možnostjo zaposlitve za ned.čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve: julij 2018

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• visokošolska  strokovna  izobrazba ( prejšnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
• komunikativnost , organizacijske sposobnosti
• znanje angleškega jezika
• računalniška pismenost
• 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
• poskusno delo 3 mesece
       
3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
• stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.     Rok za prijavo:  do  28.6.2018

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela,  dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
ali po elektonski pošti :

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
E mail: