Datum objave: 14.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) 
v Finančno poslovni službi
za določen čas 13 mesecev za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
- specializacija po visokošolski  izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska  stopnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri,
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3.    Kratek opis dela in nalog:
- potrebna opravila glede izdajanja in izdanih naročilnic, v skladu s splošnimi akti fakultete in za izdelavo poročil o javnih naročilih,
- izstavljanje računov in njihovo spremljanje ter po potrebi izterjava zapadlih terjatev,
- opravljanje potrebnih opravil glede prejetih faktur, v skladu s splošnimi akti fakultete,
- knjiženje prejetih in izdanih faktur,
- vodenje knjige izdanih in prejetih računov za potrebe DDV,
- odpiranje  in vodenje evidenc stroškovnih mest, nosilcev in virov sredstev,
- izdajanje reverzov za osnovna sredstva,
- opravljanje potrebnih opravil glede registra osnovnih sredstev, zalog,
- po potrebi izvajanje potrebnih opravil o službenih poteh,
- urejanje in shranjevanje dokumentacije,
- v času odsotnosti sodelavcev nadomeščanje njihovih del, glede na potrebe organizacije dela,
- odgovarjanje za zakonitost, strokovnost, ažurnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa računovodskih načel,
- opravljanje drugih nalog,  ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje računovodskih, finančnih in gospodarskih zadev po nalogu nadrejenega.

4.  Rok za prijavo: Od  15. 6. 2018 do 26. 6. 2018

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: