Datum objave: 15.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Objava :  13.6. 2018; (Rok:  do 19. 6. 2018)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE BIOKEMIJA

Šifra DM: asistent v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve:  01.10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba,  magisterij znanosti, magistrska izobrazba  (2. bolonjska stopnja),  biotehniške ali druge naravoslovne smeri,
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  s področja biologije , biokemije in molekularne biologije,
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  s področja biokemije in molekularne biologije;
- veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Biokemija;
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- znanja za uporabo  računalniških orodij,
- inovativnost,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov).

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 19.06.2018.

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev in motivacijskim pismom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
ali po elektronski pošti :

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
E mail: