Datum objave: 20.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI/A  UČITELJ/ICA

 • Šifra delovnega mesta: D019001
 • Tarifni razred: IX

Trajanje in začetek zaposlitve: Nedoločen čas s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 10. 2018

Pogoji za opravljanje dela:

 • priznana pomembna umetniška dela na področju gledališka in radijska umetnost UL
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje dramska igra in umetniška beseda UL
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • znanstveno-raziskovalno in umetniško delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 20. 6. 2018

Rok za prijavo: 60 dni od objave, do 18. 8. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana (lahko tudi preko elektronske pošte, email:  ).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: