Datum objave: 18.06.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: ASISTENT za področje tehniška varnost
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2.    Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehniške smeri
- oziroma magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehniške smeri,
- magisterij znanosti (prejšnji) naravoslovne oziroma tehniške smeri, doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) tehniške smeri,
- veljaven habilitacijski naziv  asistent za  področje tehniška varnost pridobljen na Univerzi v Ljubljani ali na ustanovi s katero ima UL sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju nazivov,
- znanje slovenskega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine,
- uporaba računalniških orodij.

3.    Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: Od  19. 6.  2018   do 13. 7. 2018

Kandidati naj vloge pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: doc. dr. Barbara Novosel
Telefonska številka: +386 1 479 8505
E-mail: