Datum objave: 04.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat tujec in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • dobro znanje angleškega jezika
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija (področje družbenih ved)
 • veljava izvolitev v naziv asistent raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 4. 7. 2018 do 9. 7. 2018

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi. Kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

Računalniški programi: Poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  spretnost v ustni in pisni komunikaciji

Delovno razmerje:

 • določen čas, do 31. 5. 2020 (čas trajanja projekta)
 • polni delovni čas – 100% oz. 40 ur/teden (do 31. 12. 2018)
 • krajši delovni čas – predvidoma 5% oz. 2 uri/teden (od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2020) – odvisno od razpoložljivih raziskovalnih ur
 • predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2018
 • poskusna doba: 3 meseci

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.