Datum objave: 06.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017131), Študentski referat

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas (40 ur tedensko), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po višješolski izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri,
 • Znanje enega tujega jezika,
 • Organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
 • Natančnost,
 • Znanje uradnega jezika,
 • Usposobljenost za delo z računalnikom,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • informacijsko svetovalno delo s študenti in tekoče obveščanje študentov o zadevah, ki se nanašajo na pedagoški proces
 • sodelovanje pri pripravi in izvedbi preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v okviru vpisa v 1. letnik
 • strokovno administrativna dela v  zvezi z izvedbo vpisa za prvo in drugo stopnjo študija
 • strokovno administrativna dela v zvezi z razpisom izpitnih rokov (usklajevanje in objava)  in njihovo izvedbo (prijave na izpit)
 • sodelovanje pri izvedbi informativnega dneva
 • izdajanje potrdil o vpisu in ostalih potrdil, vezanih na status študenta
 • vodenje evidenc študentov
 • organizacija zagovorov diplomskih del in priprava potrebne dokumentacije
 • organizacija in priprava dokumentacije ob podelitvi diplom
 • priprava podatkov za statistična poročila
 • sodelovanje pri pripravi gradiv za Komisijo za študijske zadeve in druge organe fakultete (Senat, Upravni odbor)
 • vodenje in urejanje študijskega arhiva
 • ostale naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje Študentskega referata

Rok za prijavo: do 14.07.2018

Predviden datum zaposlitve: 01.08.2018

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Poznik
Telefonska številka: 520 77 33
E-mail: