Datum objave: 06.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT M/Ž, šifra DM D010001

Delovno mesto razpisujemo za polni delovni čas, 40 ur na teden, za določen čas dve leti, s poskusnim delom 3 mesece. Izbranega/o kandidata/ko bomo zaposlili po soglasju Upravnega odbora Univerze v Ljubljani h kadrovskemu načrtu Fakultete za upravo za leto 2018.

Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ali specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) praviloma računalniške ali informacijske smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje informatika v javni upravi ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v naziv asistent za področje informatika v javni upravi, v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe).

Ostala znanja in veščine:

  • znanje za uporabo računalniških orodij (microsoft office, orodja za risanje procesnih diagramov),
  • tekoče znanje angleškega jezika,
  • retorične sposobnosti in pedagoške izkušnje (izkušnje s poučevanjem v razredu),
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (dela v timu).

Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri informacijskih predmetih,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, pisanje znanstvenih člankov, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Kandidati/ke prijave pošljejo na el. naslov: , najkasneje do 11. 7. 2018.

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj, el. naslov: .