Datum objave: 10.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

 • šifra DM:D010001 (M/Ž)
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor/doktorica znanosti na znanstvenem področju literarnih ved,
 • veljavna izvolitev v naziv asistenta/asistentke za področje primerjalne književnosti in literarne teorije,
 • tekoče znanje slovenščine in vsaj enega svetovnega jezika,
 • reference za področje primerjalne književnosti in literarne teorije,
 • izkušnje s projektnim in timskim delom,
 • pedagoške delovne izkušnje,
 • znanje za uporabo računalniških programov,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti in študentkami, sposobnost timskega dela.

Kratek opis del in nalog:

 • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov in študentk  pri predmetu,
 • sodelovanje z učitelji in učiteljicami pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 8 dni do vključno 18. 7. 2018

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 11. 2018.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail :