Datum objave: 13.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA DIDAKTIKO ANGLEŠČINE (Ž/M)

 • v vseh treh nazivih (asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom)
 • za nedoločen čas,
 • s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pedagoška smer angleški jezik in književnost, magisterij znanosti s področja didaktike angleščine (zaželeno) ali angleškega jezikoslovja ali doktorat znanosti s področja didaktike angleščine (zaželeno) ali angleškega jezikoslovja.
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za didaktiko angleščine ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za didaktiko angleščine. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv  ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • zaželene delovne izkušnje v pedagoškem procesu,
 • uporaba računalniških orodij,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti,
 • sposobnost timskega dela.

Kratek opis del in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z visokošolskim učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 21. 7. 2018

Kandidat/ka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
 • bibliografija,
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva in habilitacijskem nazivu
 • reference s področja didaktike angleščine (zaželeno) ali angleškega jezikoslovja

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028, E-mail: