Datum objave: 13.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NE39677

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1 / Asistent z doktoratom (m/ž).

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D010001,
 • Šifra naziva: 1
 • Naziv: Asistent z doktoratom za področje fizike
 • Tarifni razred: IX.,
 • Plačna podskupina: D1,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 20 ur/tedensko (50 %).
 • Poskusno delo: največ 4 mesece.
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas od 01.10.2018 dalje.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja fizike;
 • raziskovalna dejavnost kandidata na področju eksperimentalne fizike površin in nanostruktur;
 • veljavni habilitacijski naziv asistenta ali višji za področje fizike, sprejet na UL;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in izkušnje pri delu s študenti,
 • uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Dodatni opis delovnega mesta:

V primeru veljavnega habilitacijskega naziva docent, izredni profesor ali redni profesor, se na delovnem mestu lahko (izvaja) opravlja:

 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih in študijskih programih (do 50 % pedagoške obveznosti),
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

Datum objave: 13.07.2018.
Rok za prijavo: 30 dni, od 13.07.2018 do 12.08.2018.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: