Datum objave: 13.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,

objavlja prosto delovno mesto

Asistent z doktoratom na Inštitutu za biokemijo  v okviru raziskovalnega programa P1-0390 Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje, za določen čas, s polnim delovnim časom, do 30.6.2019, nato s krajšim delovnim časom do 31.12.2020

Pogoji:

 • doktorat znanosti s področja naravoslovja;
 • veljaven habilitacijski naziv;
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
 • leto ustreznih delovnih izkušenj;
 • poskusno delo 3 mesece.

Opis del in nalog:

 • tehnično in znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:  Delo zahteva znanje in izkušnje iz biokemije molekularne biologije. Vključevalo bo izobraževanje s področja novih tehnologij, kot je npr. sekvenciranje naslednjih generacij in kasneje tudi samostojno izvajanje storitev.  Zahteva tudi osnovna računalniška znanja.

Pisne ponudbe sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 14 dni po objavi, do 27.7.2018.