Datum objave: 13.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASITENT Z DOKTORATOM za področje LOGISTIKE, šifra DM: D010001 (m/ž), za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri ALI
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri ALI
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje logistike oziroma je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • ustvarjalnost in samostojnost;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, kreativnost, fleksibilnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo.

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): asistent za habilitacijsko področje logistike

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:

 • izkazuje študijske, strokovne in raziskovalne dosežke s področja logistike, še posebej s področja mednarodne poslovne logistike, informatizacije in medorganizacijskega elektronskega poslovanja, nabave, trajnostnih osrkbovalnih verig in drugih konceptov v logistiki,
 • usposobljen za interdisciplinarno delo in povezovanje z drugimi raziskovalnimi in strokovnimi področji,
 • suvereno in samostojno uporablja napredna računalniška orodja za informacijsko pismenost, računalniška orodja za reševanje optimizacijskih problemov v logistiki in IT-orodja, ki se uporabljajo v logistiki,
 • ima izkušnje na področju projektnega dela,
 • poseduje izkušnje pri delu v domačih in mednarodnih skupinah študentov,
 • zna reševati nestrukturirane probleme,
 • pozna poslovno-logistične terminologijo in sposobnost pisanja strokovnih in znanstveno-raziskovalnih del v angleškem jeziku.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent za področje logistike oziroma dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani

Rok za prijavo: do vključno 20. 7. 2018; prijave so možne po e-pošti:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: