Datum objave: 19.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje računalništva in informatike (3) tri prosta delovna mesta

Zaposlitev za:

 • nedoločen čas od predvidoma 01. 10. 2018 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo (2 prosti delovni mesti) in
 • določen čas od predvidoma 01. 10. 2018 do 31.07.2019, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo (1 prosto delovno mesto)

2. Pogoji za opravljanje dela:

a) zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (prejšnji) računalništva in informatike ali
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) računalništva in informatike

b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike (v času kandidature je kandidat lahko brez naziva, vendar ga mora pridobiti do začetka nastopa dela)

c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno delo delavcev in študentov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 10. 09. 2018

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji označijo ali se prijavljajo na delovno mesto za določen ali nedoločen čas, lahko tudi na obe, in priložijo:

 • življenjepis,
 • bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
 • kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (habilitacijo je možno pridobiti naknadno, zato kandidati, ki nimajo naziva, priložijo ločeno vlogo za prvo izvolitev v naziv asistent za področje računalništva in informatike v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL),
 • kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
 • opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

6. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Konšek
Tel.: 01/4798-114
e-mail: