Datum objave: 24.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT (šifra DM: D010001), M/Ž

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, magisterij znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (prejšnji) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri, doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri.
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za habilitacijsko področje Spajanje ALI izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Spajanje. V tem primeru je potrebno skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti je potrebno tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • aktivno znanje angleškega jezika. 

Računalniški programi: znanja za uporabo računalniških programov.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov). 

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas, do 31.07.2019, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur / teden.

Rok za prijavo: 30 dni, od 24.07.2018 do 23.08.2018

Kandidat / kandidatka posreduje prošnjo po pošti ali po elektronski pošti z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, 
 • dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva

Kontaktna oseba na članici:  Mateja Pustotnik
Telefonska številka: 01 477 1 141
E-mail: