Datum objave: 01.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje Veterinarske medicine na Kliniki za male živali (D010001)

2.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo 
- Magisterij znanosti (prejšnji) veterinarske smeri
- Doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji veterinarske smeri
- Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Veterinarske medicine
- Znanje enega tujega jezika
- Sposobnost za delo z ljudmi
- Komunikativnost
- Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- Uporaba računalniških orodij

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom s trimesečno poskusno dobo.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev enote in študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, o uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 15 dni (od 1. do 16. 8. 2018)

5. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljete na el. naslov: do vključno 16. 8. 2018.