Datum objave: 03.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  IX  (m/ž) na smeri Ilustracija  
- Šifra DM: D010001 (m/ž)
- Število razpisanih delovnih mest: 1
- Šifra naziva: 1
- Naziv: asistent
- Tarifni razred: IX
- Plačna podskupina: D
- Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
- Poskusno delo: 3 mesece
- Delovni čas: polni delovni čas
- Začetek zaposlitve:  01. 10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
- Veljavni habilitacijski naziv za področje oblikovanje vizualnih komunikacij
- Znanje tujega jezika
- Komunikativnost
- Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- Sposobnost za vodenje projektov
- Uporaba računalniških orodij
- Izkazovanje referenc s področja ilustracije

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri umetniškem in znanstveno-raziskovalnem delu,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- sodelovanje pri upravljanju znotraj ALUO in UL,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 3.8.2018 do 11.8.2018

Pisne vloge z življenjepisom in izkazovanjem zahtevanih pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič, kadrovska služba