Datum objave: 03.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1.  Razpisano delovno mesto: ASISTENT  IX  (m/ž) na smeri Video in novi mediji 
• Šifra DM: D010001 (m/ž)
• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra naziva: 1
• Naziv: asistent
• Tarifni razred: IX
• Plačna podskupina: D
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
• Poskusno delo: 3 mesece
• Delovni čas: polni delovni čas
• Začetek zaposlitve:  01. 10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
• Ustrezen habilitacijski naziv UL
• Znanje tujega jezika
• Komunikativnost
• Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
• Sposobnost za vodenje projektov
• Uporaba računalniških orodij
• Uporaba spletnih orodij
• Izkazovanje referenc s področja animacije, videa in novih medijev

3. Kratek opis dela in nalog:
• vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
• sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
• sodelovanje pri umetniškem in znanstveno-raziskovalnem delu,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
• sodelovanje pri upravljanju znotraj ALUO in UL,
• skrbi za tehnično opremo in da je ustrezno in predpisano skladiščena,
• skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
• stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, od 3. 8. 2018 do 11. 8. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in izkazovanjem zahtevanih pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

5. Kontaktna oseba na članici: Nina Gršič, kadrovska služba