Datum objave: 27.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NF34308

Razpisano delovno mesto: Asistent VII/2-3/Asistent (m/ž) za področje meteorologije

Šifra DM: D010001 – Asistent VII/2-3/Asistent (m/ž).
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: največ 3 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2018 do 30.09.2019.

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba meteorološke smeri;
• veljaven in ustrezen habilitacijski naziv za področje meteorologije, sprejet na UL;
ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalneganina dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 27.08.2018

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 27.08.2018 do 30.08.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: