Datum objave: 28.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

INFORMATIVNI RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica Univerze v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

vabi k sodelovanju in predstavitvi visokošolske učitelje - doktorje znanosti s področij gradbeništva, geodezije, prostorskega načrtovanja, arhitekture, krajinske arhitekture in geologije, za izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela na področjih:

  • komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, urejanja stavbnih zemljišč;
  • komunalnega inženirstva (komunalna infrastruktura, komunalne naprave, ravnanje z odpadki, krožno gospodarjenje z viri);
  • urejanja prostora, urbanističnega in prostorskega načrtovanja;
  • inženirske geologije.

Poleg kandidatov z veljavnim habilitacijskim nazivom docent / izredni profesor / redni profesor na UL vabimo tudi vse tiste, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev učiteljskih nazivov po Merilih za volitve v nazive na UL oz. bodo te pogoje lahko pridobili v roku do 2 let.

Za kandidate, ki nimajo veljavnih habilitacijskih nazivov docent / izredni profesor / redni profesor na UL, se lahko, skladno z določili Statuta UL in Meril za volitve v nazive na UL, izvede postopek za izvolitve v naziv ali postopek priznanja naziva ali postopek imenovanja v naziv gostujoči učitelj.

Od kandidatov pričakujemo še:

  • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
  • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev;
  • sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;
  • izkazovanje znanstvenih referenc in strokovnih znanj;
  • sposobnost za samostojno raziskovalno delo in pridobivanje raziskovalnih projektov;
  • pripravljenost za permanentno pedagoško izobraževanje.

Datum objave: 28. 8. 2018, rok za prijavo 3 mesece; do 26. 11. 2018

Vabimo vas, da prijave z navedbo področja, za katero kandidirate ter življenjepisom in bibliografijo pošljete na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: , kjer lahko dobite tudi podrobnejše informacije.

Z izbranimi kandidati se bomo dogovorili o možnostih za nadaljnje sodelovanje.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-naslov: