Datum objave: 06.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V HUMANISTIKI (šifra DM: H017009) na programu Tečaji slovenščine za odrasle v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba slovenistične pedagoške smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje tujega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost,
- vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:
- poučevanje na tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika v obsegu 20–22 pedagoških ur na teden,
- pripravljanje, izvajanje in spremljanje programov izobraževanja za učitelje slovenščine kot drugega in tujega jezika
- uvajanje in usposabljanje novih učiteljev slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- spremljanje novosti s področja didaktike poučevanja neprvih jezikov ter sodelovanje pri razvijanju teorij, metod in didaktike poučevanja slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- sodelovanje pri razvijanju in testiranju novih gradiv za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- sodelovanje pri razvoju in širjenju tečajev slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- sodelovanje pri raziskovalnih in aplikativnih projektih, na konferencah s svojega strokovnega področja.

5. Rok za prijavo: 5 delovnih dni, do vključno  11. 9. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

6. Nastop dela: 1. 10. 2018

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: