Datum objave: 06.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

ULFKKTmedex

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (FKKT), KATEDRA ZA ANALIZNO KEMIJO, VEČNA POT 113, 1000 LJUBLJANA

V sodelovanju s podjetjem

MEDEX d.o.o., LINHARTOVA CESTA 49A, 1000 LJUBLJANA

v okviru "Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1",
ki ga je 13. 7. 2018 objavilo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
k sodelovanju vabi

RAZISKOVALCE NA ZAČETKU KARIERE (M/Ž)

Pogoji za sodelujočega raziskovalca:
– je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 5. 10. 2018,
– na dan objave javnega razpisa ni v delovnem razmerju na FKKT,
– ni bil sofinanciran iz sredstev Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, objavljenega v Uradnem listu RS št. 62/2016 dne 30. 9. 2016.

Za raziskovalce, ki se vračajo iz tujine, veljajo še naslednji pogoji:
– ima na dan objave javnega razpisa začasno ali stalno prebivališče v tujini,
– ima od 1. 1. 2011 naprej najmanj eno (1) leto delovnih izkušenj v tujini na področju RRI ali je,
– na dan objave razpisa zaposlen v tujini na področju RRI.

Pogoji za zaposlitev v raziskovalni enoti:
– doktorat s področja kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biokemije, biotehnologije, biomedicine, farmacije ali sorodnih ved,
– izkušnje s področja kemijske analitike,
– prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje s področja živilske tehnologije,
– prednost bodo imeli kandidati, ki imajo dokumentirane izkušnje z delom v tujini.

Izbrani kandidat bo v sodelovanju s FKKT in Medex pripravil predlog projekta za razpis MIZŠ z rokom oddaje 5. 10. 2018. Raziskovalec bo v obdobju trajanja razpisa zaposlen na FKKT, del obveznosti pa bo skladno s pogoji razpisa opravil v sodelujočem podjetju.

Kandidat bo delo opravljal v stimulativnem raziskovalnem in gospodarskem delovnem okolju, z najboljšo raziskovalno opremo, možnost strokovnega in osebnega razvoja ter sodelovanje s podjetjem. Tematika dela bo razvoj analiznih metod za karakterizacijo bioaktivnih snovi v naravnih prehranskih produktih. Glavni poudarek bo na razvoju ustreznih analiznih tehnik za določevanje bioaktivnih substanc. To bo vključevalo uporabo sodobnih sklopljenih kromatografskih tehnik z namenom identifikacije in kvantifikacije biološko aktivnih spojin, ki bi jih potencialno lahko uporabili kot specifične markerje, s katerimi bi ovrednotili vrsto naravnega prehranskega produkta in njegovo geografsko poreklo.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, predvidoma od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022, a le pod pogojem, da bo predlog projekta s strani MIZŠ izbran za sofinanciranje.


Prijave z dokazili sprejemamo do vključno 15. 9. 2018 po elektronski pošti na naslov mag. Nina Pesko () z navedbo zadeve »Za razpis Raziskovalci na začetku kariere«). Prijava naj vsebuje:
– življenjepis z ustreznimi dokazili,
– seznam najmanj petih najpomembnejših strokovnih, gospodarskih, raziskovalnih oz. tehnoloških dosežkov, predvsem tistih, ki se neposredno nanašajo področji delovanja fakultete in podjetja.