Datum objave: 11.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

eu-soc skladunimizs

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC ZA RAZVOJNE AKTIVNOSTI

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2020 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 32. plačni razred.

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri,
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj,
- zelo dobre organizacijske sposobnosti,
- zelo dobro pisno izražanje,
- poznavanje delovanja omrežij za poslovne namene,
- poznavanje področja visokega šolstva, trga delovne sile,
- znanje z upravljanjem vsebine na spletnih straneh ter povezovanje vsebin med različnimi mediji,
- proaktivnost in samoiniciativnost,
- komunikacijske sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika,
- znanje za uporabo računalniških programov.

Opis delovnega mesta:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju
- izvaja operativne naloge delovnega področja
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- razvoj storitev za delodajalce, informiranje delodajalcev o novostih, možnostih sodelovanja z univerzo, študenti, diplomanti, klubi alumnov;
- promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;
- uporaba in oblikovanje informacij, nasvetov (besedno in slikovno) preko različnih kanalov komuniciranja: socialna omrežja, spletna stran, elektronske novice, videi idr.; 
- načrtovanje in organiziranje večjih dogodkov;
- vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
- druge naloge po navodilih koordinatorja projekta Kariernih centrov UL.

O PROJEKTU KARIERNI CENTRI:
Karierni centri Univerze v Ljubljani delujejo na 23 fakultetah in 3 akademijah Univerze v Ljubljani. Študentom in diplomantom zagotavljajo celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti. So pravi sogovornik v dilemah ob izbiri ali nadaljevanju študija, razmišljanju o podjetništvu, iskanju informacij o štipendijah, pripravništvih ali zaposlitvah v tujini, težavah pri nagovarjanju delodajalcev in iskanju zaposlitve ter izboljšanju zaposlitvenih veščin in znanj.
V okviru projekta želimo zaposliti visoko motivirano osebo, ki bo s svojim delom prispevala k razvoju storitev za delodajalce in klube alumnov, bila vključena vrazvoj neformalnega prenosa znanja v okviru mentorskega sistema, spodbujala mreženje in iskanje novih kariernih priložnosti za diplomante UL.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Rok za prijavo:  11. 9. 2018 - 25. 9. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.