Datum objave: 11.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – ZA INFORMATIKO

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece
Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri (priporočeno: računalniške, informacijske ali tehnične smeri), ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri (priporočeno: računalniške, informacijske ali tehnične smeri), ali
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične, naravoslovne ali druge ustrezne smeri (priporočeno: računalniške, informacijske ali tehnične smeri),
• 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
• zaželene izkušnje s področja razvoja informacijskih storitev ter varnosti in kakovosti,
• aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• komunikativnost,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:
- načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
- vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
- zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
- skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 
- za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
- v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
- daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 
Podrobnejši opis:
- organizira, razporeja in vodi delo v organizacijski enoti pristojni za razvoj storitev, varnost in kakovost,
- sodeluje pri uvajanju novih storitev s področja varnosti in kakovosti,
- sodeluje pri uvajanju in vzdrževanju informacijskih rešitev,
- usklajuje informacijske zadeve povezane z razvojem storitev, varnostjo in kakovostjo,
- organizira posvetovanje z uporabniki za potrebe razvoja storitev, varnosti in kakovosti,
- opravlja druge naloge po navodilih predpostavljenih.

Rok za prijavo:  11. 9. 2018 – 5. 10. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba:
- vprašanja v zvezi z zaposlitvijo: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596
- vprašanja v zvezi z delom ipd.: Univerzitetna služba za informatiko, g. Aleš Košir, telefonska številka: 01 / 24 18 615