Datum objave: 11.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE BIOTEHNOLOGIJA

 • Šifra DM: (D010001) m/ž
 • Naziv: asistent z doktoratom, IX
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Začetek zaposlitve:  01.10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti  ( prejšnji )  s področja bioznanosti ali biomedicine ALI
 • doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  s področja bioznanosti ali biomedicine
 • veljaven habilitacijski naziv : asistent za področje Biotehnologija;

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • znanja za uporabo  računalniških orodij ,
 • inovativnost ,
 • vsaj enoletne delovne izkušnje v celičnem in/ali imunološkem laboratoriju
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih (seminarji, predavanja, terenske vaje),
 • sodelovanje pri vodenju študentskih diplomskih nalogah (prve in druge stopnje)
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: do 14.09.2018.

Pisne vloge z življenjepisom z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov : UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici: Mojca Dermastja
Telefonska številka:  01 3203 801