Datum objave: 12.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
 • Ime naziva: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Šifra naziva: 3, 2 ,1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 1. 10. 2018 z možnostjo podaljšanja

Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) humanistične smeri  s področja glasbene pedagogike

Ostali pogoji:

 • povprečna ocena študijskih obveznosti, ki jih je kandidat opravil do vključno zadnje stopnje študija (izpiti, vaje in druge ocenjene študijske obveznosti) vsaj 8,0
 • ocena diplome oz. magistrskega dela vsaj 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
 • zaželene delovne izkušnje na področju zborovodstva in instrumentalne igre (klavir, harmonika, kitara, kljunasta flavta) in pedagoškega dela po konceptu Orff Schulwerk
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje glasba v izobraževanju

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • komunikativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), aktivno znanje angleškega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas predvidoma od 1. 10. 2018 s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja (na Oddelku za predšolsko vzgojo).

Datum objave: 12. 9. 2018

Rok za prijavo: 3 dni (do 17. 9. 2018)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NF74473 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici: Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: