Datum objave: 12.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (šifra DM H019001)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas treh mesecev, s krajšim delovnim časom v obsegu 10% polnega delovnega časa oz. 4 ure tedensko.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba: doktorat s področja okoljskih znanosti
■ Veljaven habilitacijski naziv: asistent-raziskovalec ali asistent
■ Delovne izkušnje : 1 leto
■ Zaželene izkušnje z eksperimentalnim delom na področju nanomaterialov, predvsem nanostrukturiranega titanijevega dioksida in interakcijami bioloških membran z različnimi nanomateriali.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: 1.10.2018

5.  Rok za prijavo: 3 dni (od 12.9.2018 do 17.9.2018)

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: