Datum objave: 13.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v nazivu 3 (asistent): 1 prosto delovno mesto

Zaposlitev za:
a) nedoločen čas od predvidoma 01. 10. 2018 dalje, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba računalništva in informatike (2. Bolonjska stopnja)
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,
Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
f) skrbi za varno delo delavcev in študentov,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 20. 09. 2018

5. Prijava:
Kandidati naj priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (habilitacijo je možno pridobiti naknadno, zato kandidati, ki nimajo naziva, priložijo ločeno vlogo za prvo izvolitev v naziv asistent za področje računalništva in informatike v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev UL),
d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov .

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni razpisanega delovnega mesta.

6. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Konšek
Tel.: 01/4798-114
e-mail: