Datum objave: 14.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1 – 0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NF87951

• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: J017100,
• Tarifni razred: VII/1,
• Plačna podskupina: J1,
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
• Trajanje zaposlitve: določen čas enega leta za nadomeščanje delavke, ki bo na porodniškem dopustu.
• Delovne izkušnje: 1 leto.
• Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri
• aktivno znanje angleškega jezika, opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP), znanje za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:
- administrativno vodi podiplomski študij,
- pripravlja razpise za vpis na podiplomski študij in spremlja vse vrste javnih razpisov s področja podiplomskega študija,
- pripravlja in oblikuje sezname predavanj za podiplomski študij ter oblikuje druga gradiva za študente,
- izvaja vpis podiplomskih študentov,
- pripravlja pogodbe o podiplomskem študiju s študenti,
- pripravlja podatke za izstavitev računov za šolnino podiplomskim študentom ter spremlja in terja plačila na področju podiplomskega študija,
- spremlja in obravnava postopke s področja podiplomskih študentskih in študijskih zadev,
- obvešča in informira podiplomske študente o tekočih študijskih zadevah fakultete,
- skrbi za postopke mednarodne izmenjave podiplomskih študentov in ureja študijske problematike tujih državljanov,
- vodi postopke v zvezi s podelitvijo magistrskih diplom in promocije doktorjev znanosti,
- vodi knjige magistrov in doktorjev znanosti ter evidence njihove poklicne kariere (alumni),
- pripravlja gradiva iz delovnega področja za posvetovalna telesa Senata fakultete ter skrb za realizacijo njihovih sklepov,
- sodeluje s strokovno službo za podiplomski študij UL,
- pripravlja vloge za sofinanciranje podiplomskega študija ter pripravlja poročila in vodi statistike s področja podiplomskega študija, ki jih predpisuje država in/ali univerza,
- pripravlja gradiva, vodi evidenco realizacije sklepov senata fakultete na področju podiplomskega študija,
- skrbi za posodabljanje spletne strani fakultete na področju podiplomskega študija,
- nadomešča zaposlene v študentskem referatu – dodiplomski študij v času odsotnosti,
- izvaja administrativne postopke v zvezi s priznavanjem izobraževanja,
- skrbi za študentske ankete,
- pomaga pri vpisu na področju dodiplomskega študija v času vpisov.

Datum objave: 14.09.2018

Rok za prijavo: 14 dni, od 14.09.2018 do 28.09.2018.

Pisne vloge z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktni osebi na članici:
Vidka Mužar, tel.: 01 4766509
Aleksandra Jordan, tel: 01 4766742
E-mail: