Datum objave: 17.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Znanstveni sodelavec IX-0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NF88332

• Znanstveni sodelavec IX-0 (m/ž)
• Število razpisanih delovnih mest: 1,
• Šifra delovnega mesta: H019001,
• Tarifni razred: IX,
• Plačna podskupina: H1,
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – dopolnilno delo nad polnim delovnim časom 4 ure/tedensko (10 %)
• Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2018 do 31.03.2019.

Pogoji za opravljanje dela:
• doktorat fizikalne oz tehniške znanosti;
• veljaven habilitacijski naziv docenta oz. znanstvenega sodelavca s področja jedrske tehnike, sprejet na UL, ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
• inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (J2-8189  Proces uparjanja med parno eksplozijo v z natrijem hlajenih hitrih reaktorjih)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 17.09.2018
 
Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 17.09.2018 do 20.09.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba 
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail:kadrovska@fmf.uni-lj.si