Datum objave: 18.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  - V NAZIVU  ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE DIDAKTIKA INSTRUMENTOV ALI PETJA, šifra DM (D010001) M/Ž za nedoločen čas in s krajšim 20 % delovnim časom.

Dve delovni mesti

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene  smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri ALI
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene  smeri ALI
 • magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri ALI
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) glasbene  smeri ALI
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) glasbene  smeri.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje didaktika instrumentov ali petja.

Če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v  ustrezen naziv ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev.

3. Kratek opis dela in nalog

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 18. 9. 2018 do vključno 26.9.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: