Datum objave: 18.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC na projektu NEWBIE (m/ž)
za določen čas do 31. 12. 2021, s krajšim delovnim časom  20 ur tedensko in  trimesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba s področja geografije.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- odlično poznavanje vsebin razvoja podeželja,
- znanje jezikov: zelo dobro razumevanje, govorjenje in branje v angleškem in nemškem jeziku,
- računalniška znanja (ArcGIS, SPSS),
- delo s podatkovnimi bazami,
- organizacijske sposobnosti,
- izkušnje in sposobnost vodenja raziskovalnih projektov,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- dobro razvite komunikacijske veščine,
- sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov,
- retorične sposobnosti.

4. Poskusno delo: 3 mesece.

5. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni  dejavnosti ( v okviru raziskovalne skupine),
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami in ustanovami, povezanimi z razvojem podeželja,
- sodelovanje pri pripravi prijav raziskovalnih projektov,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje poročil  in elaboratov o raziskavi, lektoriranje in uredniško delo,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta (zbiranje, arhiviranje, uporaba ustnih virov, delo z mediji).

6. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno 23. 9. 2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazilu o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana.

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: