Datum objave: 18.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu: ASISTENT /  ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM za področje socialno delo na Katedri za duševno zdravje v skupnosti (m/ž)

 • Šifra DM: D010001
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve:  1.11.2018
 • Poskusno delo: štiri mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ALI
 • Magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri ALI
 • Magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ALI
 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ALI
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri;
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom za področje socialno delo. Če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v  ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Poznavanje področja socialnega dela s starimi ljudmi
 • Izkazano dosedanje znanstveno raziskovalno delo
 • Znanje angleškega jezika
 • Znanja za uporabo  računalniških orodij
 • Retorične sposobnosti
 • Inovativnost
 • Sposobnost individualnega in skupinskega dela (delo s študenti)

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta


4. Rok za prijavo:
Datum objave: 18.9.2018, rok za prijavo 5 dni, od 18.9.2018 do 23.9.2018.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer
Telefonska številka :  01/3006236
E mail: