Datum objave: 18.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT / ASISTENT  VII/2 (m/ž)
na Oddelku za geologijo,
Katedri za stratigrafijo, paleontologijo in regionalno geologijo 

št. razpisanih delovnih mest: 1
šifra del. mesta: D010001
šifra naziva: 3
tarifni razred: VII/2
za določen čas od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 s polnim delovnim časom (40 ur/teden)
poskusno delo: 3 mesece

 2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):  
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) na področju geologije oziroma
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju geologije
2. Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje geologija
ALI izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje geologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij ter kompetence na enem ali več področjih, ki jih pedagoško pokriva katedra: geomorfologija, geološko kartiranje, sedimentologija in recentna sedimentologija, strukturna geologija, paleontologija.

3. Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 10 dni; datum objave: 18.9.2018; do 29.9.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar,
telefon: 01 200 32 39;
elektronska pošta: