Datum objave: 20.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST    

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT ZA PODROČJE BIOLOGIJA CELICE

 • Šifra DM: D010001, m/ž
 • Naziv: asistent z doktoratom
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: 01.10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) s področja biologije ali sorodne naravoslovne vede, doktorat znanosti  (3. Bolonjska stopnja) s področja biologije ali sorodne naravoslovne vede;
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Biologija celice. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), retorične sposobnosti, znanja za uporabo računalniških orodij , inovativnost, aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu;
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih;
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkazanimi pedagoškimi izkušnjami;
 • znanstveno-raziskovalno dejavnostjo s področja celične biologije nevretenčarske celice; izkušnjami s področja svetlobne in elektronske mikroskopije.

5. Rok za prijavo: do vključno 25.09.2018.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom minulega pedagoškega dela in kratko vizijo svojega dela na Oddelku za biologijo, Katedri za zoologijo z opisom kompetenc s področja, na katerem bo kandidat  pedagoško deloval kandidati pošljejo na naslov:

UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

6. Kontaktna oseba na članici: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
E mail: