Datum objave: 19.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001)
za izvajanje vaj pri predmetih: Energetika in okolje (UN), Konvencionalni viri električne energije (MAG),  Alternativni viri električne energije in energetski trgi (MAG), Proizvodnja električne energije (VS), Elektroenergetika (VS).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s šest mesečno poskusno dobo od 01.11.2018 dalje.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
- magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
- doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
- doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
- kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili
- aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- osnovno poznavanje vsebin, ki so povezane z razpisanimi predmeti,
- znanje angleškega jezika,
- poznavanja osnov računalniškega programiranja,
- pripravljenost naučiti se rokovanja z laboratorijsko opremo,
- osnovna komunikacijska znanja potrebna za komunikacijo s študenti in z nosilci predmetov,
- samostojnost in odgovornost.

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, 
- delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 7 dni, od 19. 09. 2018 do 26. 09. 2018

5. Kontaktna oseba na članici:
Vera Wabra,
tel. št.: 4768 427,
e-mail: