Datum objave: 20.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - 0, M/Ž v Knjižnici

Šifra DM: J017101 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC – VII/2 - 0
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017101,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/ teden oz. 8 ur dnevno)
Trajanje zaposlitve: določen čas, 1 leto 
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja bibliotekarstva, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja bibliotekarstva, magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja bibliotekarstva,
• znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
• znanje angleškega jezika.

Opis dela in nalog:
Splošni opis:
• samostojno načrtovanje in opravljanje strokovnih del na svojem delovnem področju,
• samostojno izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
• administrativno vodenje dela,
• informacijsko svetovalno delo,
• priprava in zbiranje podatkov,
• spremljanje informacij in novosti s svojega delovnega področja,
• samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
• strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik),
• informacijsko svetovalno delo,
• uvajanje uporabnikov v knjižnico,
• izposoja knjižničnega gradiva,
• medbibliotečna izposoja,
• izdelava bibliografij zaposlenih,
• vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik,
• posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva,
• spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike,
• stalno strokovno izpopolnjevanje,
• druga dela po nalogu predpostavljenega delavca.

Datum objave: 20.09.2018

Rok za prijavo: 10 dni, od 20.09.2018 do vključno 30.09.2018

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti na naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik,
telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: